…služba je určená zákazníkom, ktorým nestačia na trhu dostupné štandardné softvérové balíky, ale potrebujú pre podporu svojho podnikania vytvoriť, doplniť, upraviť softvérové riešenia podľa ich špecifických potrieb.

Realizujeme konzultácie, analýzu, vývoj a dlhodobú podporu prevádzky dodaných softvérových riešení postavených na overených technológiách v oblastiach, ktorým rozumieme.