vlastný produkt našej spoločnosti, ktorým transformujeme náš svet do digitálneho 3D priestou

Lidar Data Processing je určený pre spoločnosti, ktoré potrebujú

  • zabezpečiť v reálnom čase presné určenie polohy objektov v trojrozmernom priestore
  • monitorovať zmeny polohy, rozmerov objektov a zabezpečiť informovanie dohliadajúcej obsluhy, alebo spolupracujúcich systémov o kritických zmenách v monitorovanom priestore.

Aplikácia nájde uplatnenie v oblasti automatizácie výroby, dopravy, bezpečnosti, prípadne zabezpečení kritických objektov.

Digitálny obraz ulice nasnímaný jedným lidarom zo strechy automobilu….

Kľúčovou výhodou použitia LIDAR systémov je

  • skutočné 3D strojové videnie
  • presnosť
  • schopnosť „vidieť“ a vyhodnocovať objekty aj za nulových svetelných podmienok

Umiestnenie LIDAR snímačov môže byť

  • mobilné – na vytvorenie 3D modelu priestoru – s prepojením na mapové, či fotografické podklady
  • stacionárne – typicky pre monitorovanie haly, vonkajšieho priestranstva, alebo hoc aj bankového trezoru – záleží iba na Vašich predstavách

….možno je dobré raz vidieť, pozrite zopár našich videoukážok. Nech sa páči tu je link

Obraz miestnosti snímaný dvoma lidarmi súčasne, s vyhodnotením narušenia zakázanej oblasti