… náš tím je pripravený poskytnúť konzultácie, ktoré môžu pomôcť zákazníkovi identifikovať požiadavky na softvérové riešenie a následne spôsob ich naplnenia. Výstupom konzultácií je doporučenie postupu, vyhľadanie softvérového riešenia dostupného na trhu („krabicový softvér“), alebo vývoja softvéru namieru, alebo ich kombináciu.