… rozumieme vývoju a podpore prevádzky softvérových aplikácií. Tím, ktorý tvorí KDC má skúsenosti z oblastí podnikových informačných systémov (ERP), dátových skladov, multidimenzionálnych databáz, reporting (Datawarehouse), portálových riešení, dokument menežment systémov a systémov pre riadenie technologických procesov.