Test Lead

Vašou úlohou bude organizácia testovania nami vyvíjaných aplikácií.

Naše aplikácie vyvíjame profesionálnym spôsobom za použitia najmodernejších technológií a postupov.


Čo by ste mali ovládať:

Nebudeme Vás unavovať výpočtom toho, čo by ste mali ovládať, ako skúsený Test lead to viete, alebo máte naštudované tak túto časť ak chcete môžete preskočiť. Predpokladáme analytické myslenie, schopnosť identifikovať testovanú oblasť, definovať spôsob a nástroje pre jej testovanie, odhad pracnosti, zostavenie testovacieho plánu vo väzbe na tímy analytikov, developerov a podporných tímov, efektívne rozdelenie úloh testovaciemu tímu podľa odborného zamerania členov tímu, verifikácia výsledkov testov plus nevyhnutný reporting a komunikácia s ostatnými projektovými tímami. Projekty, ktoré realizujeme nie sú jednoduché, preto je pre tim testerov a ostatné tímy dôležitá Vaš podpora, dobré komunikačné schopnosti a profesionalita.


Ponúkame

stabilné zamestnanie, prácu na veľkých projektoch pre slovenských zákazníkov, možnosť odborného a osobného rastu, kvalitné technické vybavenie, pružný pracovný čas a home-office, moderné, príjemné pracovné prostredie neďaleko centra mesta, priateľská atmosféra a výborní kolegovia…


Ak sa chcete zabojovať o miesto u nás, potom pošlite  svoje CV a motivačný list na hr@kdc.digital   Uvítali by sme aj informáciu, prečo by ste chceli pracovať ako Test Lead. Na základe Vami zaslaných informácií Vás budeme informovať o ďalšom postupe. Zaslaním vašeho životopisu súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov za účelom tohoto výberového konania.

Share Button