KDC Lidar Data Processing…

KDC Lidar Data Processing…

…vlastný produkt, aktuálne vo vývoji

Lidar Data Processing (LDP) je určený pre spoločnosti, ktoré potrebujú zabezpečiť presné zmapovanie polohy objektov v trojrozmernom priestore, monitorovať zmeny ich polohy, rozmerov a zabezpečiť informovanie dohliadajúcej obsluhy, alebo spolupracujúcich informačných systémov o kritických zmenách v monitorovanom priestore.

Aplikácie nájde uplatnenie v oblasti bezpečnosti dopravy, smartparkingu, zabezpečení objektov, automatizácie výroby.

Kľúčovou výhodou použitia technológie LIDAR oproti kamerovým systémom je spoľahlivosť meraní aj za zlých svetelných podmienok, ako aj presné určenie polohy, pohybu a rozmerov objektov v priestore.

Share Button